Privacy policy

RE-BAG'S BELEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS (GDPR)

23 MEI 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) gaat vanaf 25 mei 2018 van start. Deze nieuwe wetgeving gaat over het beheer en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. 

1. WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS

Verantwoordelijke voor het verwerken van uw gegevens: 

Re-bag Belgium bv

Kleinewinkellaan 42

B-1853 Strombeek-Bever

België

info@re-bag.be
 
2. HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

• Levering van overeengekomen goederen / diensten / producten

• Communicatie met u over het geleverde werk

• Individuele marketing, campagnes of aanbiedingen naar u gericht

• Onderzoeken, statistieken en analyses zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren

• In verband met wettelijke voorschriften

Het aanleveren van uw persoonlijke gegevens kan noodzakelijk zijn voor het correct leveren van onze producten of diensten. In deze situaties kunnen we u onze diensten of producten niet aanbieden als u ons de nodige informatie niet wenst door te geven. 

3. VOOR WELKE REDENEN GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens gebeurd altijd op basis van een correcte rechtsgrondslag.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende redenen:

a. Uw uitdrukkelijke toestemming als klant of abonnee op onze nieuwsbrief

b. Het verwerken is noodzakelijk om een contract te vervullen waar u deel van uitmaakt of voor de implementatie of maatregelen door u gevraagd, alvorens het opstarten van een contract. Bij voorbeeld wanneer u materialen bestelt op onze website

c. Het verwerken is noodzakelijk om een juridische verplichting na te gaan, zoals het verwerken en bewaren van informatie voor en door onze boekhouding

d. Het verwerken is noodzakelijk voor Re-bag of een derde partij voor een rechtmatig belang. Rechtmatig belang houdt in: 

o Het verbeteren van onze producten / diensten alsook uw ervaring als klant

o Onze marketing strategie op sociale media of andere websites. In dit geval gaat het enkel over informatie die u heeft ingediend op de Re-bag website zoals bij voorbeeld uw e-mailadres

4. MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS

We delen uw gegevens met:

a. Onze IT-leveranciers

b. Intern bij Re-bag

c. Externe boekhouders

d. Als we in de toekomst gebruik zouden maken van advertenties via Facebook en Google, zullen we enkel relevante informatie delen met als doel online adverteren

e. De overheid, indien wettelijk verplicht

f. Systemen die risicovolle transacties aantonen, om online fraude tegen te gaan

Als we uw gegevens delen met derden voor marketing doeleinden, zullen we enkel de algemene informatie gebruiken die u zelf heeft ingediend op de website. 

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS 

Re-bag houdt uw gegevens als e-abonnee bij zolang dat u dit wenst. Als u zich uitschrijft, dan wordt ook uw informatie verwijderd.
Als u klant bent bij Re-bag, dan houden we uw informatie gedurende min. 6 jaar bij, voor onze boekhouding. 

7. WELKE RECHTEN HEEFT U

Als klant / nieuwsbriefabonnee van Re-bag, heeft u recht op het volgende: 

• Inkijken en aanpassen van uw gegevens

• Het verwijderen van uw gegevens op aanvraag

• De mogelijkheid om profilering te weigeren

• De mogelijkheid om het verwerken van uw persoonlijke gegevens te limiteren

Als klant / nieuwsbriefabonnee van Re-bag, heeft u ten alle tijde recht op het nakijken en aanpassen van uw gegevens 

U kan hiervoor ten alle tijde een aanvraag indienen bij Re-bag, uw gegevens zullen op uw verzoek worden verwijderd of aangepast:

• Indien de gegevens onjuist blijken te zijn, of 

• Indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het doel waarvoor ze werden verzameld, of

• Indien de gegevens niet legaal werden verkregen. 

Het uitvoeren van uw rechten kan onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden en beperkingen en zal voornamelijk afhankelijk zijn van een bepaalde situatie.
Als u denkt dat Re-bag uw gegevens illegaal verwerkt of gebruikt, heeft u het recht om hiervoor een klacht in te dienen bij de juiste instantie, betreffende artikel 77 van de wet ter bescherming van de persoonsgegevens.

Re-bag® | Privacy policy
Top